Huis van Gebedsbediening

Pastoor Wally en Sannemie

Hoof Herders Paar

Piet Pretorius

Hoof Ouderling

Andre Theron

Ouderling

Russell Welgemoed

Ouderling

Kerk Bou

Kerk bou vordering

Kerk

Kerk Binne

Oggend Diens

Oggend Diens

Ossewa Bediening

Betlehem Uitryk

Monique Baars

Kinderkerk Hoof

Corne en Monique

Jeugleiers