Huis van Gebedsbediening

Ossewa Bediening - God se Droom

by Pastoor Wally Rheeder 

Die Droom

Job 33:14 Want God spreek op een, ja, op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie.
15 In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed,
16 dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle;
17 om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg;
18 sodat Hy sy siel kan red uit die kuil; en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie.

Ek droom een nag ek staan by n Ossewa en se skielik ek gaan hierdie Ossewa neem en van hier (Hartbeespoortdam) af reis tot onder in die Kaap en van dorp tot dorp ry en
die Evangelie verkondig soos wat dit van ouds af gedoen is, nie oorhaastig nie, maar soos die ou manne van God. Terwyl ek dit se hoor ek hoe n Man praat ek kyk toe bo
oor die Ossewa en sien Jesus (met n vol baard en lang bruin hare) by n restaurant tafel sit. Hy draai met geweldige erns op Sy gesig na my toe en se vir my. " As jy dit
sal doen" en haal n bank kaart uit en gee dit aan my. Die volgende oomblik sien ek n kaart van Suid-Afrika voor my en ek sien hoe n rooi lyn begin af beweeg en dorp vir
dorp begin trek tot uiteindelik binne in die Kaap. Ek se toe "Ons sal nie weer met dieselfde pad terug gaan nie." Ek sien toe weer hoe die rooi lyn opwaarts begin beweeg.


My droom is klaar.

Ek het vir maande geworstel met hierdie droom en het nie geweet hoe om dit in vervulling te laat kom nie.
Een Saterdag oggend het iemand in die Gemeente my gevra om hulle kind in te seen op n plek buite die kerk.
Toe ek by die plek aankom was dit die Oxwagon Lodge in Hartbeespoort.
Ek stap daarin en skielik ontvou my hele droom voor my.
Die Ossewa en restaurant tafel is daar net soos in my droom en n hele laer Ossewaens waarin n mens kan oornag.


Alles het vir my skielik sin gemaak en die Ossewa bediening word geloots net soos God dit gewys het.

Hier kom n beweeging van God soos wat Suid-Afrika nog nie beleef het nie. 

Liefde en Groete in Jesus
Pastoor Wally Rheeder

Hou asseblief die blad dop vir opkomende uitreike asook ons Facebook Blaaie.